Tekstbureau LigthartTekst


schrijven  herschrijven  redigeren  corrigeren  advies

 

Artikel

Wilt u een artikel publiceren over uw bedrijf, werkzaamheden, interessegebied of hobby? Ik schrijf het graag voor u. Samen bepalen we de inhoud en de opzet van het artikel. Ik luister naar uw verhaal of lees uw aantekeningen. Van uw input maak ik een interessant en goed leesbaar artikel, passend bij uw doelgroep. Uiteraard zorg ik voor een pakkend begin, dat uw lezers het artikel in trekt, en voor een mooie uitsmijter aan het slot. In de meeste gevallen kan ik ook de research voor u doen. Ik ben historica en heb veel ervaring met (archief)onderzoek.

Heeft u zelf al een (deel van) uw artikel geschreven, maar kan de tekst nog beter? Dan herschrijf ik uw artikel tot u helemaal tevreden bent. Ik neem ik uw tekst grondig onderhanden, maar natuurlijk behoud ik uw stijl. Ik verbeter de opbouw van uw tekst, maak zinnen leesbaarder en voeg waar nodig voorbeelden en citaten in. Ook kijk ik of uw tekst eenduidig is. Uiteraard hoort bij het herschrijven de tekst ook een nauwkeurige correctie van taal- spel- en typfouten.

Is de tekst van uw artikel al klaar en wilt een gedegen correctie? Dan redigeer of corrigeer ik uw tekst. Bij corrigeren verbeter ik nauwkeurig de taal- spel- en typfouten. Als ik uw teksten redigeer, kijk ik daarnaast ook naar de zinsopbouw, woordherhalingen en inconsistenties in taalgebruik.