Tekstbureau LigthartTekst


schrijven  herschrijven  redigeren  corrigeren  advies

 

Herschrijven

Wat kan ik voor u doen?

Heeft u een tekst geschreven, maar kan deze nog beter? Of hebben meerdere mensen aan de tekst gewerkt, waardoor het geen uniform geheel meer is? Dan kunt u mij de tekst laten herschrijven.

Ik neem uw tekst grondig onderhanden, maar uiteraard blijft uw stijl geheel overeind. Ik verbeter de opbouw van uw tekst, maak zinnen leesbaarder en voeg waar nodig voorbeelden en citaten in. Ook kijk ik of uw tekst eenduidig is. Daarnaast kan ik uw tekst geschikt(er) maken voor een bepaalde doelgroep. Uiteraard check ik bij het herschrijven de tekst op woordherhalingen, inconsistenties in taalgebruik en taal- spel- en typfouten.