Tekstbureau LigthartTekst


schrijven  herschrijven  redigeren  corrigeren  advies

 

Kort Verhaal

Heeft een kort verhaal geschreven en wilt u graag dat een professional de tekst bewerkt? Ik kan uw tekst herschrijven, redigeren of corrigeren.

Als ik uw verhaal herschrijf, neem ik het grondig onderhanden, uiteraard met behoud van uw stijl. Ik verbeter de opbouw van het verhaal, maak zinnen leesbaarder en dialogen levendiger. Daarnaast kan ik uw tekst geschikt(er) maken voor uw doelgroep of een bepaalde leeftijd. Uiteraard check ik bij het herschrijven de tekst op woordherhalingen, inconsistenties in taalgebruik en taal- spel- en typfouten.

Is uw kort verhaal af en wilt een gedegen correctie? Dan redigeer of corrigeer ik uw tekst. Bij corrigeren verbeter ik nauwkeurig de taal- spel- en typfouten. Als ik uw tekst redigeer, kijk ik daarnaast ook naar de zinsopbouw, woordherhalingen en inconsistenties in taalgebruik.