Tekstbureau LigthartTekst


schrijven  herschrijven  redigeren  corrigeren  advies

 

Autobiografie

Wilt u uw levensverhaal optekenen, maar laat u het schrijfwerk liever door een professional doen? Ik zet graag mijn interview- onderzoeks- en natuurlijk mijn schrijftalenten voor u in. Ik luister naar uw verhaal of lees uw aantekeningen en maak daarvan een mooie tekst, uiteraard in de vorm die u wenst. Het blijft een autobiografie, want ik fungeer als ghostwriter: uw naam komt op de kaft.

Heeft u zelf al een (deel van) uw autobiografie geschreven, maar kan de tekst nog beter? Dan herschrijf ik deze voor u tot u helemaal tevreden bent. Ik neem ik uw tekst grondig onderhanden, uiteraard met behoud van uw stijl. Ik verbeter de opbouw van uw tekst, maak zinnen leesbaarder en voeg waar nodig voorbeelden en citaten in. Ook kijk ik of uw tekst eenduidig is. Uiteraard hoort bij het herschrijven de tekst ook een nauwkeurige correctie van taal- spel- en typfouten.

Is de tekst van uw autobiografie al klaar en wilt een gedegen correctie? Dan redigeer of corrigeer ik uw tekst. Bij corrigeren verbeter ik nauwkeurig de taal- spel- en typfouten. Als ik uw teksten redigeer, kijk ik daarnaast ook naar de zinsopbouw, woordherhalingen en inconsistenties in taalgebruik.