Tekstbureau LigthartTekst


schrijven  herschrijven  redigeren  corrigeren  advies

 

Roman

Heeft een roman geschreven en wilt u graag dat een professional de tekst bewerkt? Ik kan uw tekst herschrijven, redigeren of corrigeren.

Als ik uw manuscript herschrijf, neem ik het grondig onderhanden, uiteraard met behoud van uw stijl. Ik verbeter de opbouw van het verhaal, maak zinnen leesbaarder en dialogen levendiger. Daarnaast kan ik uw manuscript geschikt(er) maken voor een bepaalde doelgroep. Uiteraard check ik bij het herschrijven de tekst op woordherhalingen, inconsistenties in taalgebruik en taal- spel- en typfouten.

Is uw roman af en wilt een gedegen correctie? Dan redigeer of corrigeer ik uw tekst. Bij corrigeren verbeter ik nauwkeurig de taal- spel- en typfouten. Als ik uw manuscript redigeer, kijk ik daarnaast ook naar de zinsopbouw, woordherhalingen en inconsistenties in taalgebruik.