Tekstbureau LigthartTekst


schrijven  herschrijven  redigeren  corrigeren  advies

 

Referenties

Opdrachtgevers zeggen over mij:

'Greetje Ligthart heeft voor stichting Hoedje van Papier educatief lesmateriaal uitgewerkt tot een informele lesmodule, geschikt voor volwassenen die op laagdrempelige wijze de Nederlandse taal beter willen leren spreken. Greetje was in staat om dit binnen een heel kort tijdsbestek te realiseren. Daarbij handelde zij professioneel en kundig en de samenwerking verliep prettig. Wij zijn tevreden met het eindresultaat en hopen in de toekomst opnieuw met haar te kunnen samenwerken.' 

Nathalie de Zoete, Stichting Hoedje van Papier

'Ik heb Greetje Ligthart leren kennen als een kundig educatief auteur voor het basisonderwijs, die niet alleen strakke basiskopij kan schrijven, maar ook uitstekend uit de voeten kan met kopij die veel meer een beroep doet op creatieve en inzichtelijke capaciteiten van leerlingen.'

Gerard Schoonderwoerd, uitgever Taal Op Maat, Noordhoff Uitgevers

'LigthartTekst heeft mij geholpen bij het redigeren van mijn proefschrift en het controleren van de teksten voor het boek dat daarop gebaseerd was. Als schrijver ontwikkel je op een gegeven moment een blinde vlek voor je eigen teksten. Daarom is het belangrijk om een goede redacteur te hebben die met scherpe blik onlogische zinnen verbetert en foutjes opmerkt. Greetje Ligthart bleek hiervoor een feilloos gevoel te hebben. Mijn teksten werden leesbaarder en fouten die al door meerdere meelezers over het hoofd waren gezien, merkte Greetje wel op. Daarnaast was zij bereid om op stel en sprong een aantal teksten te redigeren toen ik in tijdnood kwam.'

dr. Marieke Meeuwenoord, historica en auteur van Het hele leven is hier een wereld op zichzelf. de geschiedenis van Kamp Vught

'Greetje wist bij ons redactiewerk snel de vinger op de zere plek te leggen en kwam met de juiste verbetering om tot een natuurlijke tekst te komen.'

Eric Giebels, partner en trainer, Arpa Learn Instituut

'Onze ervaring met LigthartTekst bestaat uit meerdere momenten. Elke keer weet LigthartTekst ervoor te zorgen dat de inhoud van ons document volledig blijft staan, maar wel in een taal die voor de desbetreffende doelgroep als duidelijk en helder wordt ervaren. Dat vind ik heel knap, ieder zijn vak.'

Joop van Lanen, voorzitter College van Bestuur, ATO-Scholenkring

Ik dank Greetje Ligthart voor haar redactionele hulp en adviezen.'

Mgr. Joris Vercammen, aartsbisschop Oud-Katholieke Kerk, auteur van Oud- en Nieuw-Katholiek