Tekstbureau LigthartTekst


schrijven  herschrijven  redigeren  corrigeren  advies

 

Beleidsplan

Wat zijn onze doelen en hoe gaan we die bereiken? Voor elk bedrijf en elke organisatie is het goed om dat op papier te zetten. Om helder te krijgen waar u naar toe werkt, voor uzelf en zeker ook voor uw klanten, werknemers donateurs of subsidieverstrekkers.

Maar het valt niet altijd mee om uw doelen en toekomstig beleid scherp te formuleren en er een leesbaar geheel van te maken. Ik help u daar graag bij. Ik heb ervaring met het (her)schrijven van beleidsplannen en een van mijn sterke punten is het schrijven of aanpassen van ambtelijke stukken, zodat het vlotte teksten worden die uw boodschap duidelijk overbrengen.

Als ik uw beleidsplan herschrijf, neem ik uw tekst grondig onderhanden, uiteraard met behoud van uw stijl. Ik verbeter de opbouw van uw tekst, maak zinnen leesbaarder en voeg waar nodig voorbeelden en citaten in. Ook kijk ik of uw tekst eenduidig is. Uiteraard hoort bij het herschrijven de tekst ook een gedegen correctie van taal- spel- en typfouten.

Is de tekst van uw beleidsplan al klaar en wilt een gedegen correctie? Dan redigeer of corrigeer ik uw tekst. Bij corrigeren verbeter ik nauwkeurig de taal- spel- en typfouten. Als ik uw beleidsplan redigeer, kijk ik daarnaast ook naar de zinsopbouw, woordherhalingen en inconsistenties in taalgebruik.