Tekstbureau LigthartTekst


schrijven  herschrijven  redigeren  corrigeren  advies

 

Boek

Non-fictie (voor fictie klik hier)

Is er een onderwerp waarover u graag een boek zou willen (laten) schrijven? Of heeft u de tekst van uw boek al (deels) klaar en wilt u dat een professional deze bewerkt? In beide gevallen bent u bij mij aan het juiste adres. Als ik het boek voor u schrijf, bepalen we samen de inhoud en de opzet van de tekst. Ik luister naar uw verhaal of lees uw aantekeningen. Van uw input maak ik een interessant en goed leesbaar verhaal, passend bij uw doelgroep. In de meeste gevallen kan ik ook de research voor u doen. Ik ben historica en heb veel ervaring met (archief)onderzoek. Als u wilt schrijf ik de tekst als ghostwriter. Uw naam komt dan op de kaft.

Heeft u het manuscript al geschreven, maar kan het nog beter? Dan herschrijf ik uw tekst net zolang tot u tevreden bent. Ik neem uw manuscript grondig onderhanden, uiteraard met behoud van uw stijl. Ik verbeter de opbouw van uw tekst, maak zinnen leesbaarder en voeg waar nodig voorbeelden en citaten in. Ook kijk ik of uw tekst eenduidig is. Daarnaast kan ik uw manuscript geschikt(er) maken voor een bepaalde doelgroep. Uiteraard check ik bij het herschrijven de tekst op woordherhalingen, inconsistenties in taalgebruik en taal- spel- en typfouten.

Is uw manuscript af en wilt een gedegen correctie? Dan redigeer of corrigeer ik uw tekst. Bij corrigeren verbeter ik nauwkeurig de taal- spel- en typfouten. Als ik uw manuscript redigeer, kijk ik daarnaast ook naar de zinsopbouw, woordherhalingen en inconsistenties in taalgebruik.

Fictie

Heeft een manuscript geschreven en wilt u graag dat een professional de tekst bewerkt? Ik kan uw tekst herschrijven, redigeren of corrigeren.

Als ik uw manuscript herschrijf, neem ik het grondig onderhanden, uiteraard met behoud van uw stijl. Ik verbeter de opbouw van het verhaal, maak zinnen leesbaarder en dialogen levendiger. Daarnaast kan ik uw manuscript geschikt(er) maken voor een bepaalde doelgroep. Uiteraard check ik bij het herschrijven de tekst op woordherhalingen, inconsistenties in taalgebruik en taal- spel- en typfouten.

Is uw manuscript af en wilt een gedegen correctie? Dan redigeer of corrigeer ik uw tekst. Bij corrigeren verbeter ik nauwkeurig de taal- spel- en typfouten. Als ik uw manuscript redigeer, kijk ik daarnaast ook naar de zinsopbouw, woordherhalingen en inconsistenties in taalgebruik.