Tekstbureau LigthartTekst


schrijven  herschrijven  redigeren  corrigeren  advies

 

Bedrijfsgeschiedenis

Een jubileum of een andere mijlpaal in uw bedrijf? Dat is een uitgelezen moment om de geschiedenis van uw bedrijf op te tekenen. Aan de hand van uw verhaal, eventueel aangevuld met (archief)onderzoek en interviews, maak ik een mooie en zeer leesbare geschiedenis. Leuk als aandenken en om cadeau te doen aan klanten en medewerkers.

Wilt u zelf de geschiedenis van uw bedrijf schrijven, dan kan ik u bijstaan met het onderzoek en/of interviews. Ook kan ik uw tekst herschrijven. Ik neem deze dan grondig onderhanden, uiteraard met behoud van uw stijl. Ik verbeter de opbouw van uw tekst, maak zinnen leesbaarder en voeg waar nodig voorbeelden en citaten in. Ook kijk ik of uw tekst eenduidig is. Uiteraard hoort bij het herschrijven van de tekst ook een nauwkeurige correctie van taal- spel- en typfouten.

Is de tekst van uw bedrijfsgeschiedenis al klaar en wilt een gedegen correctie? Dan redigeer of corrigeer ik uw tekst. Bij corrigeren verbeter ik nauwkeurig de taal- spel- en typfouten. Als ik uw tekst redigeer, kijk ik daarnaast ook naar de zinsopbouw, woordherhalingen en inconsistenties in taalgebruik.